Bouwbedrijven hebben vorig jaar 64.000 nieuwe huizen in Nederland opgeleverd. Dat waren er negenduizend meer dan het jaar ervoor.

De groei kwam, net als in 2016, in de dubbele cijfers uit, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag. Het ging om een toename van 11,5 procent.

De woningvoorraad groeide minder hard dan het aantal huishoudens, maar het instituut tekent daar wel bij aan dat de huishoudensgroei afvlakt.

Verder zijn 73.000 vergunningen afgegeven om met nieuwbouw te beginnen, 30 procent meer dan in 2016. Om die reden verwacht het EIB ook de komende jaren groei in de nieuwbouw. Eerst een groei van 7 procent, maar in de jaren erna een lagere groei.

Ook verbouwingen aan bestaande huizen werden in 2017 meer uitgevoerd dan het jaar ervoor. De groei was 7,5 procent, waar dat een jaar eerder nog bijna een kwart was.

De utiliteitsbouw groeide met 3,5 procent. De investeringen in infrastructuur bleven daarbij achter, zegt het EIB: die namen toe met 1,5 procent.

Het totale productievolume in de bouw groeide met 5 procent. In drie jaar steeg het totale productievolume met 20 procent, van 54 miljard euro in 2014 naar 63 miljard euro in het afgelopen jaar.